Półmaraton Królewski – ważne informacje!

UWAGA- przeczytaj zanim zapiszesz się na Półmaraton Królewski w Krakowie.

Z powodu ustalonego limitu uczestników na Półmaratonie Królewskim (10 000 uczestników), trzeba zapisać się jak najszybciej ponieważ lista startowa zapełnia się dość szybko (1000 zapisów w ciągu jednego dnia).
Zmianie uległ też sposób opłacenia wpisowego- opłata startowa musi być przelana w trakcie rejestracji. Z tego powodu jeśli ktoś jest zainteresowany startem w tej imprezie musi postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Proszę postępować ściśle według punktów poniżej.
Tylko dokładna realizacja instrukcji gwarantuje zwrot poniesionej opłaty startowej.

1.Opłacić opłatę startową z własnego konta podczas rejestracji 50 zł.
2.Niezwłocznie po zapłacie wysłać na adres zapisy@zis.krakow.pl
– potwierdzenie przelewu (wydruk z konta)
– prośbę o treści: „Proszę o wystawienie faktury za opłatę startową na Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul.Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, NIP 642-17-89-678 oraz wysłać na adres MCKiS”
– w tytule wiadomości napisać: Faktura za 5.PZU Półmaraton Królewski
3. Potwierdzenie przelewu (wydruk z konta) dostarczyć do mnie osobiście albo przesłać na adres grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl (niezwłocznie po przelewie)
4. Pieniądze będą do odebrania w kasie MCKiS ul.Krakowska 8 lub przelane na konto jeśli na dostarczonym potwierdzeniu przelewu napiszecie „Proszę o zwrot wpisowego w kwocie 50,- zł na konto ………………………………..” (wpisać numer konta) oraz podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Nie kombinujcie i nie przelewajcie opłaty z obcych kont- dopuszczamy tylko konto własne lub żony, męża.

I ostatnia ważna sprawa- najlepiej aby przelew poszedł miesiącu, w którym też będzie faktura. Więc wstrzymajcie się z przelewami do 1 maja.